dinsdag 10 januari 2023

Hydrotheek in 2022 in vogelvlucht

Het jaar 2023 is warm begonnen. We nemen nog een kort moment om terug te blikken naar vorig jaar. In dit bericht beschrijven we de Hydrotheek in 2022 in vogelvlucht.

Met 35,677 pageviews is de Hydrotheek in 2022 goed bezocht. In 2022 zijn 1844 nieuwe titels aan de Hydrotheek toegevoegd. Op 2 na zijn al deze titels digitaal, online beschikbaar.

De top 7 van de meest bekeken waterjuweeltjes in 2022 ziet er als volgt uit:
  1. Graverij door dieren in waterkeringen: een kwantitatieve analyse en overzicht huidige kennis
  2. Integraal ruimtelijk perspectief 2021-2040: gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen
  3. Wat als 'de waterbom' elders in Nederland was gevallen? Hackathon Deltares, november 2021
  4. Klimaatpositieve waterzuivering van de toekomst
  5. RWZI als waterfabriek voor een robuuste watervoorziening
  6. Blauwalgen duurzaam verdwenen na watersysteemherstel in de Groote Melanen
  7. Essays over ecologisch gezonde watersystemen
Nieuwsgierig naar de 2 titels die NIET digitaal, online zijn? Dat zijn Visatlas van Nederland en De grote en vreeselike vloed: de Sint-Elisabethsvloed 1421-2021.

Tot slot, bijblijven via de diverse kanalen wordt op het meetmoment 1-1-2023 gedaan door: Rest me te zeggen dat we er in 2023 met de Hydrotheek weer een goed jaar van gaan maken!

Geen opmerkingen: