zondag 18 december 2022

Essays over ecologisch gezonde watersystemen

Essays over ecologisch gezonde watersystemen. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Foto: Tineke DijkstraWat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien? Dit is een van de drie adviesvragen voor het advies over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een drietal auteurs gevraagd hierover een essay te schrijven. Meer lezen? | de essays | nieuwsbericht RLi

Geen opmerkingen: