maandag 9 januari 2023

Uitwerking ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeften Molenpolder

Foto voorkant: Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (P. Lemmers). Rapport Uitwerking ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeften MolenpolderVersterking van de robuustheid en veerkracht van aquatische ecosystemen is een veelbelovende, kosteneffectieve strategie is om de populatiedichtheid van rivierkreeften op een lage dichtheid te beheersen. Tot op heden ontbreekt een precieze uitwerking van een dergelijke ecosysteemaanpak. Onderhavig project neemt eerst een theoretische stap door te beschrijven wat die veerkracht en robuustheid inhoudt. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: