donderdag 16 september 2021

Nederland later II - thema klimaatadaptatie

Foto cover Nederland later II - thema klimaatadaptatieDoel van de studie is om de ernst en urgentie van klimaatverandering, de mogelijke aanpassingsmogelijkheden en de effectiviteit, betaalbaarheid en haalbaarheid daarvan op een rij te zetten voor: • Het landelijke gebied, opgesplitst naar hoog- en laag Nederland en met aandacht voor droogte en watertekorten i.r.t. verdroging, verzilting en bodemdaling. • Het stedelijke gebied met aandacht voor droogte, hittestress en wateroverlast • Het rivierengebied specifiek voor transport over water • Waterveiligheid landelijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

maandag 13 september 2021

Plastic in de waterkolom van de Boven-Rijn, Waal en IJssel

Foto cover Plastic in de waterkolom van de Boven-Rijn, Waal en IJsselVoortbouwend op onderzoek naar macro- en mesoplastic in de waterkolom dat in 2018 en 2019 is uitgevoerd met ankerkuilvisserij, is ook in 2020 extra plastic verzameld om een beeld te krijgen van de variatie in plastic samenstelling en concentratie tussen verschillende jaren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Nature today

donderdag 9 september 2021

Otter inventarisatie Limburg : otters in Rivierland

Foto Otter. Bron: stowa.nlOm beter in beeld van te krijgen van de verspreiding in en naar Limburg is in 2018 een otter inventarisatiescan opgezet. In begin 2021 kwam een waarneming van een otter binnen in de omgeving Roermond. Naar aanleiding hiervan is deze inventarisatiescan uit 2018 opnieuw uitgevoerd. Meer lezen? | details | volledige tekst

dinsdag 7 september 2021

Jaarrapporten 2020 Rijn en Maas

Foto cover Jaarrapport 2020 De RijnIn deze jaarrapporten wordt verslag gedaan van de waterkwaliteit van de Rijn en Maas over het jaar 2020 en de werkzaamheden van Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Jaarrapport 2020 De Rijn | volledige tekst Jaarrapport 2020 De Maas.

dinsdag 31 augustus 2021

Op waterbasis: grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem

Illustratie cover Op waterbasis: Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteemHet essay bevat een beeldend pleidooi om ons landgebruik meer af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem. Dit met als doel om meer flexibiliteit terug te krijgen met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Meer lezen? | details | volledige tekst

dinsdag 24 augustus 2021

Waterfabriek : de nieuwe bron

uitsnede cover Waterfabriek: de nieuwe bronDeze publicatie biedt concrete handvatten en ideeën om afvalwater niet langer als afval te zien. Water is lang niet zo vanzelfsprekend als we denken en kan in veel opzichten een nieuwe bron zijn. Meer lezen? | details | volledige tekst

donderdag 19 augustus 2021

Ecologische ontwikkeling Grensmaas

foto cover Ecologische ontwikkeling GrensmaasOm te komen tot een voorstel voor een meerjarig monitoring- en onderzoeksprogramma is in deze studie beoordeeld welke monitoringsbehoefte en noodzaak voor aanvullend onderzoek aanwezig is. De kennisbehoefte is gegroepeerd en gekoppeld aan verschillende wijzen van monitoring. Daarnaast is benodigd verdiepend onderzoek geïdentificeerd en is een aanzet gegeven van hoe een samenwerkingsverband voor monitoring en onderzoek er voor de Grensmaas uit zou kunnen zien. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.