vrijdag 18 juni 2021

Fit for the future: themanummer Water Governance

Afbeelding Alle uitgaven Water Governance. Bron: http://water-governance.nl/uitgaven/Dit jaar viert het Water Governance tijdschrift zijn 10 jarig bestaan. In dit nummer van Water Governance wordt stil gestaan bij de vraag of het waterbeheer klaar is voor het volgende decennium. "Wij kijken wat de afgelopen jaren deden met ons waterbewustzijn en kijken ook of het waterbeheer klaar is voor de opgaven van de toekomst. Zijn we 'Fit for the future'?" | Klik hier om de artikelen te lezen

dinsdag 15 juni 2021

Klimaatverandering en waterkwaliteit bij waterschap Hollandse Delta

Klimaatverandering en waterkwaliteit bij waterschap Hollandse Delta. Bron foto: https://www.wshd.nl/klimaatverandering-beinvloedt-waterkwaliteitIn deze rapportage is een overzicht gemaakt van de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit, zowel in algemene zin als specifiek voor het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta. Daarnaast is een bondig overzicht gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen om negatieve effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit te verminderen. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht

maandag 7 juni 2021

Technische status en perspectief van biomassavergassing in Nederland

Technische status en perspectief van biomassavergassing in Nederland. Bron foto: www.stowa.nlIn het klimaatakkoord is een belangrijke groei voorzien van de groen gas productie in Nederland tot 70 PJ (2 miljard m3) in 2030. Zowel thermische vergassing (5 PJ) als superkritieke vergassing (40 PJ) moeten hieraan een flinke bijdrage gaan leveren. In het onderliggende rapport is middels literatuuronderzoek en interviews de huidige stand der techniek van thermische en superkritieke vergassing voor grootschalige groen gas productie in kaart gebracht en het verwachte (technische) ontwikkelingsperspectief voor Nederland in de komende 5 tot 10 jaar. Meer lezen? | details | volledige tekst

vrijdag 28 mei 2021

Gevolgen van de droogte van 2018 voor de vegetatie van natuurgebieden op de Hogere Zandgronden van Nederland

Foto cover Gevolgen van de droogte van 2018 voor de vegetatie van natuurgebieden op de Hogere Zandgronden van NederlandHet onderzoek is gedaan door analyses uit te voeren op de vegetatieopnamen van het Landelijk Meetnet Flora (LMF). Dit is een door de provincies onderhouden netwerk van plots waarvan de soortensamenstelling met een frequentie van eens in de drie tot vier jaar wordt opgenomen. Meer lezen? | details | volledige tekst

woensdag 26 mei 2021

Verbeteren waterkwaliteit door landbouwmaatregelen ter reductie van nutriëntenbelasting in veenweidegebieden

Foto uitsnede cover Verbeteren waterkwaliteit door landbouwmaatregelen ter reductie van nutriëntenbelasting in veenweidegebiedenOp basis van een casestudie in de Proefpolder Gagelweg, onderdeel van Polder Groot Wilnis-Vinkeveen, is een aanpak ontwikkeld om gebiedsgericht duurzaamheidsopgaves aan te pakken op het vlak van waterkwaliteit. Meer lezen? | details | volledige tekst

donderdag 20 mei 2021

De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2020

Foto cover De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2020Ondanks de uitdagingen van de coronapandemie heeft de watersector in 2020 goede voortgang geboekt. De bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, het werken aan betere waterkwaliteit, de rioolwaterzuivering en de drinkwatervoorziening: het dagelijks werk ging grotendeels zonder haperen door. De watersector droeg zelfs bij aan snelle detectie van het coronavirus in 'big brown data' door het RIVM te voorzien van monsters uit rioolwater. Meer lezen? | details | volledige tekst

maandag 17 mei 2021

Circulaire dijkontwerpen

Foto uitsnede cover Circulaire dijkontwerpenIn deze prijswinnende scriptie (Waterbouwprijs 2020) is vanuit het dreigende grondstoffentekort gezocht naar een manier om circulariteit toe te passen bij dijkontwerpen. Meer lezen? | details | volledige tekst.