donderdag 19 mei 2022

De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2021

Infographic Waterbeheer. In: De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2021Nederland is gebouwd op en in relatie met het water. Ook in 2021 hebben de waterbeheerders weer hard gewerkt om ons te voorzien van kwalitatief en gezond (drink)water en ons land te beschermen tegen wateroverlast en toenemende droogte. Na drie extreem hete, droge zomers kregen we te maken met hevige neerslag, wateroverlast en overstromingen. Dat heeft ons stevig met de neus op de feiten gedrukt: de klimaatverandering is in volle gang en maakt ons kwetsbaar en afhankelijk van water. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht UVW.

vrijdag 6 mei 2022

Bouwen met de natuur (themanummer Water Governance)

De Zandmotor bij Kijkduin. Foto Rijkswaterstaat. In: Water Governance, water-governance.nlDe editie van het Water Governance tijdschrift, nr. 01-2022 heeft als thema ‘Bouwen met de Natuur’, en bevat artikelen zoals: De natuur als inspiratie; Waterschapsdilemma bij natuurlijk beekherstel, Krw-doelen halen of schade door wateroverlast voorkomen?; Marker Wadden - Lessen over het aanbesteden en contracteren van building with nature projecten; Hoe je Bouwen met Natuur vanzelfsprekend maakt in het waterbeheer; Zoektocht naar een robuuste drinkwatervoorziening; Het nationale kustverdedigingsbeleid en de Kaderrichtlijn; ‘Working with nature’ verdiept humanitair werk; Naar een sedimentstrategie voor de Zuidwestelijke Delta; Droogte in de zandgebieden van Hoog-Nederland. Meer lezen? | artikelen thema Bouwen met de natuur.

maandag 25 april 2022

Data-acquisitie voor karakterisering van de ondergrond voor HTO

Old photograph of geologist downhole logging landslide deposits in large-diameter borehole, roughly 20 foot depth. Omslagfoto Data-acquisitie voor karakterisering van de ondergrond voor HTO: meetprogramma voor pilotlocaties WINDOWDit rapport beschrijft welke karakteristieken van de ondergrond bepalen of er potentie is voor Hoge Temperatuur Opslag (HTO) en hoe deze karakteristieken worden onderzocht voor de drie pilotlocaties binnen WarmingUP project 5A2: Nader onderzoek ondergrondse warmteopslag. Het doel van dit rapport is drieledig: - Ten eerste beschrijft dit rapport in generieke zin welke karakteristieken van de ondergrond bepalen of er potentie is voor HTO. - Ten tweede vormen de uitgewerkte meetprogramma’s voor de drie pilot-locaties van WINDOW een praktisch voorbeeld voor nader onderzoek van de ondergrond bij de ontwikkeling van HTO, dat als richtlijn kan worden benut voor nader onderzoek op andere locaties. - Ten derde heeft dit rapport een praktisch nut binnen het WINDOW-consortium: de uitgewerkte meetprogramma’s zijn bedoeld als onderbouwing en werkplan voor de proefboringen nog die binnen WINDOW worden uitgevoerd. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 18 april 2022

Verziltingsrisico Dubbele Dijk

Foto cover Verziltingsrisico Dubbele Dijk (Hoogwatum)Geeft de aanleg van de getijdenduiker bij de Dubbele Dijk (Hoogwatum) meer kans op verzilting van omliggende landbouwgronden? Is de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk? Deze memo beantwoord de vraag of deze zorg terecht is. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 14 april 2022

De stad van 2120: natuurlijk!

Illustratie cover De stad van 2120: natuurlijk!In dit verhaal wordt ingezoomd op een 2 jaar geleden verschenen positief toekomstscenario: 'Nederland 2120', een land dat vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving. Wat betekent zo’n scenario voor de stad van de toekomst? De auteurs nemen Arnhem als voorbeeld, om te laten zien hoe de stedelijke omgeving er over honderd jaar uit zou kunnen zien. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 12 april 2022

Europees onderzoek vertalen naar het Nederlandse beheer van de rijkswateren

Europese vlaggen. Bron: cover Europees onderzoek vertalen naar het Nederlandse beheer van de rijkswateren : test en geleerde lessenNederlandse beleidsmakers vinden het vaak lastig toegang te vinden tot Europees onderzoek dat ook voor hen relevante resultaten oplevert. In dit rapport wordt een vertalingsmethode van vier stappen beschreven en getest. Die methodiek is toegepast op klimaatadaptatie, meer specifiek het thema 'Duurzaam beheer Grote Wateren' van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 11 april 2022

Kansenkaart nieuw bos in beekdalen

Bos in beekdalen. Bron: www.stowa.nlDit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuw bos in beekdallandschappen/stroomgebieden en hoe dit bijdraagt aan de verschillende deelopgaven van de waterbeheerders, zoals goede waterkwaliteit en klimaatrobuuste beekdalen. Bij het rapport is ook een online kansenkaart beschikbaar. Meer lezen? | details | volledige tekst rapport en online kansenkaart.