vrijdag 12 augustus 2022

Hittestress en bewonersparticipatie: bewoners meten omgevingstemperatuur en komen met koele oplossingen

Groene daken als maatregelen in Amstelveen. Uitsnede uit Afbeelding 5. In: Hittestress en bewonersparticipatie: bewoners meten omgevingstemperatuur en komen met koele oplossingenHittestress is net als droogte en wateroverlast een belangrijke uitdaging in klimaatadaptatie. H2o artikel over hittestress onderzoek in tien wijken, resulterend in nieuwe kennis over meten, beleven en doen ten aanzien van klimaatadaptie in de wijk. Meer lezen? | details | volledige tekst | Stowa Deltafact: Droogte en hitte in de stad | Publicatielijst Hittestress | Publicatielijst Droogte en verdroging .

woensdag 10 augustus 2022

Practical evaluation of inline inspection methods for large prestressed concrete transport pipelines

Figure 2: Field team during Pipediver’s insertion procedure. In:Practical evaluation of inline inspection methods for large prestressed concrete transport pipelinesMonitoring of Waternet’s large diameter transport pipelines includes the main failure mechanisms: breakage of prestressing wires and joint leaks. New inline inspection tools have the potential to increase availability and safety, but validation in full-scale conditions is necessary. In this article, we present a practical validation of two inline freeswimming inspection tools for acoustic leak detection (SmartBall®), joint gap measurement with laser scan and electromagnetic wire breaks detection (PipeDiver®). Meer lezen? | details | volledige tekst

dinsdag 9 augustus 2022

Klimaatadaptatie: Zo doen we dat in West-Overijssel

Foto voorzijde Klimaatadaptatie: Zo doen we dat in West-Overijssel : kompas voor de aanpak van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in West-OverijsselDoor gemeenten, waterschap en provincie wordt samengewerkt op regionaal niveau aan klimaatadaptatie. Op basis van het uitgevoerde werk is een kompas geschreven voor de aanpak van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in West-Overijssel. In dit document is opgenomen wat de regio als opgave ziet, hoe er samengewerkt wordt en wat bij de aanpak van klimaatadaptatie in West- Overijssel de leidende principes zijn. Meer lezen? | details | volledige tekst

woensdag 3 augustus 2022

Ecoscans Haarlem 2021

Foto cover Ecoscans Haarlem 2021De biodiversiteit van de gemeente Haarlem wordt gemonitord als onderdeel van het Ecologisch Beleidsplan 2013–2030. Het ecologisch beleid is opgesteld om biodiversiteit te laten toenemen in alle delen van de stad. Het doel van dit monitoringsplan is het in beeld brengen van de mate waarin de ecologische ambities bereikt worden. Daarvoor wordt de biodiversiteit van Haarlem zo breed mogelijk in beeld gebracht. Meer lezen? | details | Rapport | Bijlagen

dinsdag 2 augustus 2022

Grip op beekslib

Beekvegetatie in het Rolderdiep. Foto cover Grip op beekslib : de sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappenOnderzocht is in hoeverre slibophoping en de kwaliteit van het opgehoopte slib knelpunten vormen voor het voorkomen van doelvegetaties in beken. Het blijkt dat de aanwezigheid van voedselrijk slib in veel beken een belangrijk obstakel is voor ecologisch herstel. De herkomst van dit slib is onderzocht en maatregelen zijn geformuleerd om slibophoping in beken tegen te gaan. Meer lezen? | details | Rapport | artikel in H2o

dinsdag 12 juli 2022

De staat van ons klimaat 2021

Foto voorzijde. De staat van ons klimaat 2021: Nederlands weer in tijden van klimaatveranderingHet accent ligt op Nederland, waarbij men laat zien hoe het weer en klimaat in Nederland samenhangt met klimaat(verandering) in Europa en wereldwijd. Voor Nederland wordt een samenvatting van het gemiddelde weer in 2021 gegeven en vergeleken met de huidige klimaatnormaal 1991-2020 (het gemiddelde weer in de afgelopen 30 jaar). Meer lezen? | details | volledige tekst

woensdag 29 juni 2022

Ecoscans Netwerk Water & Klimaat 2021

Foto voorzijde. Locatie Grote Gracht Montfoort (MF5). In: Ecoscans Netwerk Water & Klimaat 2021Derde ecoscan, waarin een overkoepelende beschouwing van 369 vegetatieopnames in veertien gemeentes gegeven wordt. Met de ecoscan is het mogelijk om de ecologische kwaliteit van het stadswater en bovendien de belevingswaarde te meten. Meer lezen? | details | volledige tekst | thema Ecoscans op netwerkwaterenklimaat.nl.