donderdag 21 september 2023

Systeemintegratie voor stedelijk water; het einde van een sectorale aanpak?

Samenvatting promotieonderzoek van Eva Nieuwenhuis. Systeemintegratie richt zich zowel op de verbinding van fysieke infrastructuren, als op de verbinding tussen de betrokken actoren en de instituties ((on)geschreven regels, gewoonten en opvattingen) die beslissingen van deze actoren beïnvloeden. Velen zien wel de voordelen van integrale oplossingen voor een toekomstbestendig stedelijk waterbeheer, maar het blijkt nog niet eenvoudig om systeemintegratie in de praktijk succesvol uit te voeren. De conclusie van Nieuwenhuis is dat meestal niet de techniek maar de relaties tussen de betrokken personen en (on)geschreven regels en gewoonten van organisaties belemmerend blijken te werken voor het welslagen van systeemintegratie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

dinsdag 19 september 2023

Inspiratiekaart overstromingen

In deze inspiratiekaart worden de processen uiteen gezet die schuilgaan achter overstromingen. Daarnaast wordt gekeken naar manieren om overstromingen en ernstige gevolgen ervan te voorkomen. Ook in het gebied Amstel, Gooi en Vecht bestaat de kans op een overstroming. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

donderdag 14 september 2023

Betere bodem voor en door melkkoeien

Deze rapportage is opgesteld voor het project 'Betere bodem voor en door melkkoeien' van waterschap de Dommel. Het project is gericht op het verminderen van emissies naar grond- en oppervlaktewater en het verbeteren van de bodemkwaliteit. In dit project streven melkveehouders, in het beheergebied van het waterschap, naar een betere mestkwaliteit; met als doel een verbetering van de bodem waar die mest aangewend wordt en minder nitraatuitspoeling. Mestverbetering wordt nagestreefd door middelen aan het voer toe te voegen (toevoegmiddelen). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

maandag 11 september 2023

Jaarrapporten 2022 Rijn en Maas

In deze jaarrapporten wordt verslag gedaan van de waterkwaliteit van de Rijn en Maas over het jaar 2022 en de werkzaamheden van Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Jaarrapport 2022 De Rijn | volledige tekst Jaarrapport 2022 De Maas.

maandag 28 augustus 2023

Bestrijdingsmiddelen in en om natuur- en recreatiewater

In het water van natuur- en recreatiegebieden zit nog altijd te veel bestrijdingsmiddelen. Dat concludeert actiegroep Natuur & Milieu in een onderzoek met de titel 'Hoe giftige bestrijdingsmiddelen onze natuur bedreigen. Bestrijdingsmiddelen in en om natuur- en recreatiewater'. Natuur & Milieu vroeg het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) om 153 natuur- en recreatiegebieden te onderzoeken. In 80 procent van de wateren werden giftige bestrijdingsmiddelen gevonden en bij 40 procent werd de milieunorm overschreden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsitem Natuur & Milieu | nieuws artikel NOS.

dinsdag 22 augustus 2023

Hydrobiologische inventarisatie van de wateren op Park Rosendael in 2022

In oktober 2022 is een hydrobiologische inventarisatie uitgevoerd op het park Rosendael. Hierbij zijn 9 bemonsteringen uitgevoerd aan de vijvers en beektrajecten. Op basis van de beoordeling volgens de systematiek van de Kaderrichtlijn water voldoet geen enkel punt voor zowel de macrofauna en de planten aan de norm. De chemische samenstelling van het water is wel van goede kwaliteit en is aangereikt met kalk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | publicatielijst Hydrobiologisch Adviesburo Klink.

maandag 21 augustus 2023

Veel rapporten Hydrobiologisch Adviesburo Klink online

Onlangs heeft de Hydrotheek veel digitale rapporten van Hydrobiologisch Adviesburo Klink verkregen en beschikbaar gemaakt. Met deze actie zijn ruim 200 rapporten met interessante en unieke gegevens over hydrobiologie, macrofauna en (chemische) waterkwaliteit online beschikbaar gekomen. Het eerste rapport dateert van 1980. Ze zijn allen te bekijken via de publicatielijst 'publicaties Hydrobiologisch Adviesburo Klink'

Via deze lijst publicaties ziet u dat de Hydrotheek u kan ondersteunen in het duurzaam opslaan van water gerelateerde publicaties met een goede vindbaarheid en verspreiding.

Heeft u digitale publicaties? U wordt van harte uitgenodigd uw publicaties op te sturen. Lever ze aan en we zorgen voor opslag en vindbaarheid in de Hydrotheek. Zo komen ze onder de aandacht van collega's/vakgenoten. Voorwaarde is dat ze binnen de scope van de Hydrotheek vallen. Informatie hoe u publicaties kunt aan te leveren staat in de rechterkolom op de hydrotheek.nl.