donderdag 1 april 2021

Webinarreeks Robuuste Watersystemen

De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. De visie van Witteveen+Bos is dat alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen geboden kunnen worden. Daarom loopt er op dit moment een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Herbijk webinars (of schrijf je in)? Klik op | details in Hydrotheek | de webinarreeks.

woensdag 31 maart 2021

Dijken voor beginners

Foto cover Dijken voor beginnersDit boek staat vol met informatie over wat er allemaal komt kijken bij dijkversterkingen, dijktechnieken, plan- en participatieprocessen en de rol die je zelf kunt vervullen als je met dijkversterking te maken krijgt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

vrijdag 26 maart 2021

Onderwaternatuur Rotterdam

Illustratie cover Onderwaternatuur RotterdamEen analyse en typologie voor het nemen van passende maatregelen ter versterking van de onderwaternatuur van de Nieuwe Maas en de aangrenzende havens van Rotterdam. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Nature Today.

donderdag 18 maart 2021

Voldoende voedsel voor de steur in de Rijn

Europese steur. Bron: PixabayHalverwege de vorige eeuw verdween de Europese steur uit de Rijn. Nu de kwaliteit van de Rijn aanzienlijk is verbeterd, wordt gewerkt aan de terugkeer van deze bijzondere oervis. Op initiatief van ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland is onderzocht hoe het is gesteld met het voedsel voor jonge steuren in de Rijn. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat dat wel goed zit. Meer lezen? Klik op | details | Artikel Nature Today | WWF rapport | rapport ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland.

woensdag 17 maart 2021

Onderzoek NETATMO neerslagmeter

Foto NETATMO neerslagmeter. Cover Onderzoek NETATMO neerslagmeterRapportage van het onderzoek naar de kwaliteit van de NETATMO neerslagmeter. Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is van plan om deze consumenten neerslagmeter, type: kantelbakje (tipping bucket), te gaan inzetten in haar beheersgebied. Doel is om een verdicht meetnet te realiseren als aanvulling op het huidige meetnet van professionele neerslagmeters en het door WRIJ in gebruik zijnde radar neerslagproduct. Doel is om circa 100 NETATMO neerslagmeters te plaatsen bij voornamelijk particulieren. Met dit meetnet ontstaat een big data van neerslaggegevens waardoor WRIJ beter in staat is om vooral de neerslagextremen in haar beheersgebied exacter in kaart te kunnen brengen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 9 maart 2021

Participatieve monitoring: een praktische handreiking

Participatieve monitoring: een praktische handreiking. Illustratie Participatieve monitoring. pag. 6Deze handreiking dient ter ondersteuning van de gedachtenvorming van waterschappers bij het maken van keuzes voor het implementeren van participatieve monitoring. Dit kan zowel zijn voor het niveau van projecten, maar kan ook gebruikt worden voor de ambitiebepaling, visie en beleid van participatieve monitoring gezien vanuit het waterschap zelf en wat dit betekent voor de interne organisatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

donderdag 4 maart 2021

Natuurbeheer Gravingen

Garvingen - in eigendom en gebruik. Foto cover Natuurvisie Gravingen 2021-2034Gravingen (opgericht in 1947) is het zuidelijkste deel van het uitgestrekte Natura2000-gebied, de Oostelijke Vechtplassen, dat zich naar het noorden toe uitstrekt tot en met het Naardermeer. Het maakt deel uit van de Molenpolder. Onlangs verscheen Natuurvisie Gravingen 2021-2034 en het individueel kwaliteitshandboek. Meer lezen? Klik op | details | Natuurvisie Gravingen 2021-2034 | Individueel Kwaliteitshandboek Natuurbeheer Gravingen