dinsdag 23 november 2021

Podcast #7: giftige stoffen

Afbeelding STOWA-podcasts op spotifyGiftige stoffen in water, we gaan de sloot in! Dat is de titel van de zevende podcast die STOWA uitbracht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. In deze podcast beantwoorden experts Martina Vijver en Jaap Postma de vraag hoe je inzicht kunt krijgen in de effecten van de mix aan chemische stoffen op biodiversiteit in het water. Je hoort ook welke stoffen de meeste zorgen baren. Meer weten? Lees over STOWA-podcasts en beluister podcast #7

maandag 15 november 2021

KNMI Klimaatsignaal' 21: hoe het klimaat in Nederland snel verandert

Afbeelding cover KNMI Klimaatsignaal'21: hoe het klimaat in Nederland snel verandertHet KNMI brengt het Klimaatsignaal'21 uit om antwoord te geven op vragen als: In welke mate is het klimaat al veranderd? Wat is eigenlijk normaal voor de tijd van het jaar? En waar moeten we in de toekomst rekening mee houden? Dit rapport is gericht op iedereen die –professioneel of persoonlijk– op zoek is naar actuele informatie over klimaatverandering in Nederland. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 11 november 2021

Beekdalvenen: themanummer Landschap

Beekdalvenen. themanummer Landschap. www.landschap.nlEr zijn geen intacte beekdalvenen meer in Nederland en Vlaanderen. Herstel van waterhuishouding, chemie en ecosystemen vormt de rode draad in dit themanummer. Het geeft een kijkje in het onderzoek wat in dit kader in de laatste jaren is uitgevoerd. Meer lezen? | Bekijk de artikelen over Beekdalvenen, themanummer Landschap.

dinsdag 9 november 2021

Quickscan Lijnvormige Kerende Elementen

Figuur 1 - Schematische weergave van een bres op verschillende momenten van het bresgroeiproces. De momenten 𝑡0 tot en met 𝑡5 corresponderen met de uitleg hierboven. In: Quickscan Lijnvormige Kerende ElementenMet als ondertitel 'Onderzoek naar de modellering van bresgroei en standzekerheid van Lijnvormige Kerende Elementen Waterschap Rijn en IJssel' beschrijft dit rapport de werkzaamheden en resultaten van een onderzoek dat het Waterschap Rijn en IJssel ondersteunt met hun aannames op het gebied van overstromingssimulaties. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 4 november 2021

Herstellen sieralgen zich van verzuring? Een eeuw monitoring in drie vennen

Illustratie cover Herstellen sieralgen zich van verzuring? Een eeuw monitoring in drie vennenVan 1978 tot 2014 zijn halfjaarlijks sieralgenmonsters genomen in drie Nederlandse vennen om het herstel van verzuring door atmosferische zwavel- en stikstofverbindingen te monitoren. Elke drie maanden werden monsters genomen voor de chemie van het oppervlaktewater van de belangrijkste ionen en nutriënten. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 2 november 2021

Lessen uit het project 'Klimaatbestendige woonwijken regio Utrecht'

Afbeelding cover Op weg naar een handreiking voor de implementatie van klimaatadaptatie: Lessen uit het project 'Klimaatbestendige woonwijken regio Utrecht'Overzicht van waar kansen en uitdagingen liggen bij de uitvoering van adaptatiemaatregelen met tien aanbevelingen voor gemeenten. Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en analyse van gesprekken en interviews over ervaringen in vijf Utrechtse uitvoeringsprojecten. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 28 oktober 2021

Serie Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering online

Parnassia. Bron: Pixabay. Serie Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering onlineIn de jaren negentig is een serie van tien boekjes uitgegeven met indicatorsoorten in verschillende landschappen (de serie Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering). Onlangs is deze serie online digitaal beschikbaar gekomen. Met dank aan Thomas de Meij (Staatsbosbeheer), die er voor gezorgd heeft dat we deze serie via de Hydrotheek beschikbaar mogen stellen. | Bekijk de boekjes uit de serie Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering