dinsdag 4 januari 2022

Hemel(s)water: van regenwater naar drinkwaterkwaliteit

Afbeelding van het concept Hemel(s)water. Uit artikel Hemel(s)water: van regenwater naar drinkwaterkwaliteitDrinkwaterbronnen worden schaars en de waterkwaliteit staat onder druk. Regen is wettelijk niet als bron voor drinkwater in overweging genomen. Pilotonderzoeken wijzen uit dat regenwater, op de juiste manier opgevangen en behandeld, voldoet aan de chemische en microbiologische parameters van het Drinkwaterbesluit. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 20 december 2021

Landsdekkend beeld van PFAS in Nederlands grondwater

Figuur 2.1 Emissies van stoffen naar het grondwater en stroming over verschillende dieptes en tijdschalen (LMG, RIVM). In: Landsdekkend beeld van PFAS in Nederlands grondwaterUit eerder onderzoek van het RIVM bleek al dat PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) overal in de bodem zitten. Onderhavig rapport bevat de resultaten van onderzoek of er een verband is tussen concentraties PFAS in de bodem en in het grondwater. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 16 december 2021

Hoogwaterverhalen: podcast

Illustratie Hoogwaterverhalen. Bron:www.wdodelta.nlRuim duizend vrijwillige dijkwachten (hoogwaterbrigadiers) staan als het extreem hoogwater is bij nacht en ontij klaar om Waterschap Drents Overijsselse Delta te helpen het water tegen te houden. Mensen die vaak niet in het middelpunt van de belangstelling staan, maar wel prachtige waterverhalen te vertellen hebben. In de podcast Hoogwaterverhalen vertellen deze vrijwilligers meer over waterveiligheid en waar ze op letten bij het controleren van dijken als het er echt op aankomt. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 13 december 2021

De rwzi als smart energie-hub: kansen voor waterstofproductie

Uitsnede afbeelding cover De rwzi als smart energie-hub: kansen voor waterstofproductieOp welke wijze kan een rwzi als potentiƫle energie-hub bijdragen aan het faciliteren van meer duurzame energie, waarbij de kerntaak van zuivering in stand blijft en het elektriciteitsnet zo veel mogelijk wordt ontlast? Met een schaalbare profiel van de rwzi zijn twee verbruiksprofielen, namelijk van een kleine rwzi (rwzi x) en een grote rwzi (rwzi y) geanalyseerd. Twee pilots zijn uitgewerkt (rwzi Harderwijk en rwzi Kampen). Meer lezen? | details | volledige tekst.

vrijdag 10 december 2021

KRW visstandonderzoek HHNK 2020

Foto cover KRW visstandonderzoek HHNK 2020Ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water is in 2020 in twee waterlichamen binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een visstandonderzoek uitgevoerd. Het visstandonderzoek heeft plaatsgevonden in de volgende wateren: Waterrijk Waterland+ en de plas Geestmerambacht. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 6 december 2021

Naar een robuust watersysteem in Limburg: propositie water

Foto cover Naar een robuust watersysteem in Limburg: propositie waterIn de propositie 'Naar een robuust watersysteem in Limburg' beschrijven Provincie Limburg, de gemeenten in Limburg en Waterschap Limburg, gesteund door diverse belangengroepen, de urgentie, de noodzaak en tegelijkertijd de kans om de watersystemen in Limburg versneld klimaatrobuust te maken. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 2 december 2021

Resultaten Vang de Watermonsters 2021

Afbeelding Factsheet Vang de Watermonsters 2021Van begin juni tot half augustus 2021 gingen mensen in heel Nederland op pad om de waterkwaliteit in een klein water in hun omgeving te meten. In deze derde editie van het citizen science onderzoek 'Vang de Watermonsters' is de waterkwaliteit van 1076, vooral kleinere, wateren in kaart gebracht. Met een digitale meetkit of een uitgebreidere superkit gingen de deelnemers aan de slag. Meer lezen? | details | factsheet Vang de Watermonsters 2021 | alle resultaten Vang de Watermonsters 2021.