maandag 12 februari 2024

Uitheemse rivierkreeften

Uitheemse rivierkreeften zijn inmiddels wijdverspreid aanwezig in de Nederlandse wateren. In de laatste jaren is het besef bij water- en natuurbeheerders gegroeid dat de beesten blijvertjes zijn. Hoe erg is dat? Is het mogelijk de kreeftenpopulatie tot een toelaatbaar niveau terug te dringen? En hoe kan dat het beste worden aangepakt? Diverse publicaties over uitheemse rivierkreeften zijn aan de Hydrotheek toegevoegd. Meer lezen? Klik op | Populatiestudie naar Amerikaanse rivierkreeften in Zuid-Hollandse wateren | Monitoring kreeften 2023 beheergebied HHSK | Artikelen VISionair | Publicatielijst Uitheemse rivierkreeften

woensdag 7 februari 2024

RIONEDinnovatieprijs 2024: On-demand 3D-print putten

Neolithic's 3D-printtechnologie verandert het traditionele metselproces van walmuurputten. In Amsterdam werden op maat gemaakte 3D-geprinte putten geïntroduceerd, waardoor de bouwtijd aanzienlijk werd verkort. Door de technologische aanpak werd een versnelde levering en installatie binnen een week mogelijk. Deze innovatie biedt een efficiënte en precieze oplossing voor on-demand putten, zo staat te lezen bij de inzending van de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2024.

Stichting RIONED wil de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium aan te bieden waar organisaties (bedrijven en overheden) hun innovatie kunnen tonen. Elk jaar kiezen de deelnemers van de RIONEDdag wie de RIONEDinnovatieprijs wint.

Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | de inzendingen voor de RIONEDinnovatieprijs 2024 op de RIONED website | Publicatielijst Stedelijk waterbeheer en riolering

dinsdag 6 februari 2024

Risico’s van pijnstillers in het oppervlaktewater : keuzes voor gebruik op basis van milieueffecten

Het RIVM heeft onderzocht in hoeverre vijf pijnstillers die zonder recept te koop zijn het oppervlaktewater belasten. Hierbij is gekeken wat het voor het oppervlaktewater betekent als een pijnstiller door een andere wordt vervangen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

dinsdag 30 januari 2024

Vacuümtoiletten als maatschappelijk aanvaardbaar alternatief?

Dit artikel presenteert de resultaten van twee studies die aantonen dat zowel de algemene perceptie als de gebruikservaringen van bewoners met vacuümtoiletten als waterbesparend alternatief overwegend positief zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

maandag 22 januari 2024

Een horizontaal doorstroomd helofytenfilter voor douchewaterzuivering op daken

In vergelijking met conventionele sedum-daken blijken blauw-groene daken een aanzienlijk betere bijdrage te leveren aan het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater, koelen van de lucht en biodiversiteit. Een altijd optimale watervoorziening is dan cruciaal. Om deze reden en bovenstaande overwegingen is besloten om douchewater te hergebruiken voor irrigatie van de dakvegetaties. Hoewel relatief schoon, bevat douchewater stoffen die gezuiverd moeten worden, temeer omdat het systeem uiteindelijk kan overstorten op het hemelwaterriool. Om deze reden is onderzocht of het mogelijk is om de zuivering van het douchewater te integreren in het blauwgroene dak. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

woensdag 17 januari 2024

Burgers en boeren in beweging: het kiezersonderzoek in provincies en waterschappen van 2023

De interesse in de provinciale en waterschapspolitiek is de laatste jaren toegenomen, maar blijft erg beperkt. Dat blijkt uit een gezamenlijk kiezersonderzoek van de Universiteit Utrecht, de Universiteit Twente en de Universiteit Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen van maart 2023. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Unie van Waterschappen

dinsdag 16 januari 2024

Fosfaat afspoeling boerenland deelrapport: opschaling boerenmaatregelen ijzerzakken

Binnen het onderzoeksproject 'Terugdringing fosfaatafspoeling boerenland' betrof dit deelonderzoek de opschaling van de effecten van de maatregel ijzerzakken. De centrale vraag was: hoe kunnen we de resultaten van enkele proefopstellingen opschalen om hiermee een uitspraak te kunnen doen over de verwachte waterkwaliteitsverbetering na invoering van de maatregel? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Met een "Naar deze publicatie wordt regelmatig gevraagd. Kan deze opgenomen worden in de hydrotheek?" kregen we onderhavig rapport uit 2011 in onze mailbox. En het antwoord is "ja dat kan. Zo kunnen meer mensen notie nemen van de informatie in dit rapport."

Ook uw publicaties in de Hydrotheek?
Graag nemen we uw publicaties op! Hoe u ze kunt aanleveren staat in de Hydrotheek. Klik voor meer info door naar de contact pagina.