donderdag 17 september 2020

Waterschapspeil 2020

Uitsnede illustratie cover Waterschapspeil 2020Waterschapspeil 2020 is de zevende landelijke rapportage over trends en ontwikkelingen in het werk van de 21 waterschappen aan het regionale waterbeheer. De waterschappen doen hierin elke twee jaar gezamenlijk verslag van de resultaten die zij hebben bereikt. Deze editie gaat met name in op de periode 2017-2019. Ook geven ze in deze publicatie inzicht in hun relatie tot de brede maatschappelijke uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat. Water biedt bij veel van die uitdagingen de nodige randvoorwaarden of kansen om tot goede oplossingen te komen. Waterschapspeil 2020 is gebaseerd op de gegevens uit de Waterschapsspiegel. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | website Waterschapsspiegel.

woensdag 16 september 2020

Droogte

Foto Dossier Droogte. Bron introfoto: Ulrike Leone via PixabayWanneer er meer water verdampt dan wat er bijkomt via regen, spreek je over een neerslagtekort. Maar als die situatie te lang duurt, ontstaat er droogte. Door klimaatverandering lijken perioden van droogte steeds vaker en in extremere mate voor te komen in Nederland. Deze week staat Groen Kennisnet in het teken van droogte. Bekijk het uitgebreide dossier Droogte en lees de column 'Drinkwater verdelen in tijden van droogte' van Lennart Pompe.

dinsdag 15 september 2020

Onderzoek speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie

Foto Circulaire economomie: terugwinnen hergebruik grondstoffen. Bron: stowa.nlHonderd procent circulair in 2050 is de stip op de horizon voor de waterschappen. Is dat realistisch? Het is in elk geval een uitdagend concept en biedt veel inspiratie voor onderzoek. Zo is te lezen in het interview met Cora Uijterlinde en Bert Palsma van STOWA. Het interview is een van de artikelen uit het themanummer Circulaire economie van Water Governance. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | alle artikelen over het thema Circulaire economie uit Water Governance.

dinsdag 11 augustus 2020

Rapportage enquêteresultaten effecten droogte natuurgebieden

In het rapport 'Gevolgen voor de natuur van de droge jaren 2018 en 2019; resultaten van een enquête onder deskundigen' zijn de resultaten van een enquête onder deskundigen gepresenteerd. In een vervolghoofdstuk worden de resultaten samengevat, bediscussieerd en er wordt een interpretatie aan gegeven, gebaseerd op eigen ecologische kennis en opmerkingen van de respondenten. Dit rapport maakt deel uit van fase 2 van het onderzoeksproject 'Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.
Ook het eindrapport van fase 1 is verschenen 'Ontwikkeling van uniforme werkwijze voor analyse van droogte en tussentijdse bevindingen'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 6 juli 2020

Eco-friendly banks (NVOs) and the effects on macroinvertebrates and macrophytes

cover Foto Eco-friendly banks (NVOs) and the effects on macroinvertebrates and macrophytes. Bron: Snelle Loop at Milheeze, 12th of February 2020, picture by Dian OosterhuisDit Engelstalige student rapport focust op de natuurvriendelijke oevers (NVO's) die naar verwachting de natuurlijke connectiviteit van water en land in het beheergebied Waterschap Aa en Maas herstellen. Het doel van deze studie was om de effecten van NVO's op de biologische elementen in het beheergebied van Aa en Maas te bepalen en geïnteresseerden van het water en natuur sector een idee te geven over de effectiviteit van NVO's. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

woensdag 17 juni 2020

Dossiers over droogte

In het dossier 'Droogte' van Groen Kennisnet vind je informatie en relevante kennisbronnen over droogte in de natuur, landbouw en samenleving. Ook vind je er tips over wat je kunt doen in tijden van droogte. Inclusief suggesties voor leermateriaal. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Groen Kennisnet.

In het STOWA droogtedossier vind je praktisch toepasbare kennis, inzichten, tools en instrumenten. Het dossier is onderverdeeld in vier thema's: Verwachtingen, Effecten, Maatregelen, Deltafacts (feiten en cijfers). Waterbeheerders moeten zich voorbereiden op steeds extremer weer: natter, maar ook droger. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 15 juni 2020

Geborgd gewogen : Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen

Bron foto: Pixabay. Bestuurders. Geborgd gewogen : Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturenDe commissie die door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is ingesteld om haar te adviseren over geborgde zetels bij waterschapsbesturen heeft een rapport uitgebracht. De commissie, onder voorzitterschap van dr. Jan Boelhouwer, adviseert om het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.