donderdag 25 februari 2021

Hydrotheek nieuwsbrief 138 (februari 2021)

De nieuwsbrief is uit! Over de Hydrotheek in de spotlight en de Hydrotheek in 2020 in vogelvlucht, maar ook diverse uitgelichte publicaties in de Waterjuweeltjes, nieuwe aanwinsten en de top 3 ✉. Lees hier de online versie

Hydrotheek nieuwsbrief 138 (februari 2021)

woensdag 24 februari 2021

Waardevolle natuurontwikkeling langs de grote rivieren

cover foto Waardevolle natuurontwikkeling langs de grote rivieren: 25 jaar kansen pakken en volhoudenIn 25 jaar tijd is er bijna 6.700 hectare nieuwe natuur langs de Rijntakken en de bedijkte Maas bij gekomen. De rivieren zijn meer gaan léven en de biodiversiteit is toegenomen. Dit is het grootste succes van het programma 'Nadere Uitwerking Rivierengebied', kortweg NURG. NURG is een inspirerend voorbeeld voor andere grote natuurontwikkelingsopgaven, in het rivierengebied én daarbuiten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | artikel in Nature Today

dinsdag 23 februari 2021

Rivierkreeften-challenge inspiratieboek

cover Rivierkreeften-challenge inspiratieboek: 134 ideeën over het ideale vangtuig voor het effectief wegvangen van de exotische rivierkreeften134 ideeën voor een nieuw te ontwikkelen vangtuig voor de exotische rivierkreeft. Dat is de oogst van een challenge die Delfland en het Ministerie van LNV samen hebben uitgeschreven. Alle ideeën die zijn ingediend zijn gebundeld in dit inspiratieboek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

woensdag 17 februari 2021

Webinar Kennisdelen #HOEDAN?!

Het webinar Kennisdelen #HOEDAN?! was onderdeel van kennisfestival Do Facts Matter? op 4 februari 2021.
Soms hoor je zo’n gaaf voorbeeld. Zo eentje die aanzet tot nadenken en tot actie. Tijdens deze sessie komen 6 van zulke gave voorbeelden aan bod. Je krijgt ze in sneltreinvaart om je oren. Elk verhaal duurt namelijk 6 minuten en 40 seconden. In deze pecha kucha vorm gebruikt elke spreker 20 dia’s waarover 20 seconden verteld kan worden. Auke de Ridder (WDODelta), Jonas Heffels (Het Waterschapshuis), Alice Fermont (Waternet), Ellen Tromp (Deltares), Govert Geldof (Geldof c.s.), Paulien van Vredendaal (WUR) nemen je mee in hun visie over kennisdelen. Na deze snelle ronde van 6 inspirerende verhalen start een panelgesprek om duiding te geven over kennisdelen en wat daarin werkt en niet werkt.
Meer info? | webinar Kennisdelen #HOEDAN?! | Aftermovie kennisfestival | Alle webinars van kennisfestival Do Facts Matter?

Webinar Kennisdelen #HOEDAN?! Onderdeel van kennisfestival Do Facts Matter?
 

donderdag 11 februari 2021

De Rijnmonding als estuarium

cover foto De Rijnmonding als estuarium : Pleidooi voor een onderzoek naar de mogelijkheid en effecten van een natuurlijke ‘verondieping’ van de Nieuwe WaterwegDe Rijnmonding als estuarium is een pleidooi voor nader onderzoek naar de mogelijkheden van een beheerstrategie die de natuurlijke sedimentatieprocessen in het mondingsgebied van de grote rivieren Rijn en Maas als uitgangspunt neemt. In plaats van een steeds verdere verdieping en versmalling van de riviermonding, zoals de afgelopen 150 jaar heeft plaatsgevonden, kan een langzaam maar zekere ‘verondieping’ en verbreding van het rivierbed grote voordelen opleveren op meerdere terreinen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

woensdag 10 februari 2021

Verlenging nevengeul Junne door bouwen met natuur

cover foto Verlenging nevengeul Junne door bouwen met natuur : proefproject Boeiende Beekdalen van het LUMBRICUS programma; fase 1Dit rapport geeft de resultaten weer van de eerste fase van het ontwerpproces voor het proefproject 'Verlenging van de nevengeul Junne door bouwen met de natuur'. Het project richt zich op het realiseren van KRW doelstellingen voor een deel van de Overijsselse Vecht. Tegelijkertijd is het een pilot in het kader van het thema 'Boeiende Beekdalen' van het Lumbricus-programma. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

dinsdag 9 februari 2021

Modellering dijkring 48 met D-HYDRO

cover foto Modellering dijkring 48 met D-HYDROHet rapport beschrijft de gemaakte keuzes en de ervaringen die zijn opgedaan bij de modelbouw. In die zin is het rapport een naslagwerk en een voorbeeld voor de bouw van D-HYDRO modellen voor andere dijkringen binnen waterschap Rijn en IJssel. Tevens is in het project aandacht besteed aan visualisatie van D-HYDRO modelresultaten en de eisen voor een gebruikersschil voor derden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst