donderdag 27 juni 2024

H2O-prijs voor het beste vakartikel heeft dit jaar twee winnaars

De H2O-prijs voor het beste vakartikel heeft dit jaar twee winnaars. Op de Waternetwerkdag van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk werd de prijs gisteren in Baarn uitgereikt aan de auteurs van de twee genomineerde vakartikelen. De jury vond ze evengoed. De winnende artikelen zijn 'Systeem- en maatregelanalyse Wieden en Weerribben' en 'Vergaande verwijdering van nutriƫnten, microverontreinigingen en zwevende stof met O3-STEP'. Meer lezen? Klik op | Systeem- en maatregelanalyse Wieden en Weerribben | Vergaande verwijdering van nutriƫnten, microverontreinigingen en zwevende stof met O3-STEP | nieuwsbericht h2owaternetwerk.nl

Artikelen vakblad Bodem online

Alle artikelen van het Vakblad Bodem ouder dan een jaar zijn online beschikbaar gemaakt. De ruim 2200 artikelen zijn te vinden in de kennisbank van Groen Kennisnet. De voor de Hydrotheek geselecteerde vakblad artikelen zijn nu ook online beschikbaar. Meer lezen? Klik op | vakblad artikelen Bodem in de Hydrotheek | Alle vakblad artikelen Bodem in kennisbank van Groen Kennisnet

dinsdag 25 juni 2024

Restoring dike breaches and closing tidal channels by simple means - from past to present

Op 17 juni 2024 verdedigde de 89-jarige Hans van Duivendijk zijn proefschrift 'Fighting Against the Current' over het dichten van dijkgaten met relatief eenvoudige methoden. Van Duivendijks onderzoek richt zich op zowel de historische methoden van dijkreparatie tussen 1200 en 1900 als de moderne toepassingen van deze methoden in ontwikkelingslanden. Hij is de oudste promovendus ooit aan de TU Delft. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht TU Delft

dinsdag 18 juni 2024

Ecologische waardenkaart macrofyten

Waterschap Aa en Maas heeft de afgelopen jaren kaarten gemaakt van de ecologische waarde van wateren voor macrofauna en vis. Deze kaarten geven inzicht in de gevoeligheid voor droogval van wateren voor deze soortgroepen. Bij het waterschap bestaat de wens om soortgelijke kaarten te maken voor macrofyten. Dit betreft niet alleen gevoeligheid voor tijdelijke droogval, maar ook voor maaien, baggeren en behoud / verbetering van stroming. Daarnaast wil het waterschap graag inzicht in prioritaire gebieden voor waterkwaliteitsverbetering en herstel van kwelstromen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 13 juni 2024

Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

Maatregelen om ons land waterveilig te houden, voor wateroverlast te behoeden en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te waarborgen, vragen om extra ruimte. Ook hoe we de ruimte gebruiken, voor wonen, werken, landbouw, energie en natuur, zal veranderen. Overheden, burgers en bedrijven houden hier nu nog onvoldoende rekening mee. In het advies doet de Rli aanbevelingen over hoe de overheid kan sturen op een ruimtelijke ordening die past bij een veranderend klimaat. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Rli

maandag 10 juni 2024

When native and alien species meet

Dit proefschrift met als ondertitel 'Impact assessment and management of invasive crayfish and fish in riverine ecosystems' omvat vijf deelstudies die risico’s analyseren van recent verschenen exoten in Nederlandse zoetwaterecosystemen. Op basis hiervan kunnen passende beheermaatregelen voor risicovolle soorten worden toegepast. Klik op | details | volledige tekst

donderdag 6 juni 2024

KRW-visstandonderzoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2023

Voor de KRW is in 2023 in zeven waterlichamen en achterliggende gebieden binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een visstandonderzoek uitgevoerd. Ook is op enkele locaties een kreeftenmonitoring uitgevoerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst