woensdag 25 november 2020

Zonne-atollen in IJsselmeer zouden natuur kunnen versterken

Cover illustratie. Figuur 3.1 Vier varianten van plaatsing van zonnepanelen die in het kader van deze studie zijn overwogenIn opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Medemblik onderzochten Deltares en Bureau Waardenburg of het mogelijk is zowel de natuur op te waarderen als zonnepanelen op water te plaatsen en zo duurzame energie op te wekken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

vrijdag 13 november 2020

Reductie van een populatie rode Amerikaanse rivierkreeften in de Distelvinkplas van de Molenpolder

Afbeelding 2.4: staartplaten van rode Amerikaanse rivierkreeft na het aanbrengen van een merk. In: Reductie van een populatie rode Amerikaanse rivierkreeften in de Distelvinkplas van de MolenpolderEén van de plassen in de Molenpolder, de Distelvinkplas, is de stand van de rode Amerikaanse rivierkreeften sterk gereduceerd. Daarbij werd gemonitord hoe de waterkwaliteit en de vegetatie zich ontwikkelden, in vergelijking met plassen binnen de Molenpolder waar de kreeften ongemoeid werden gelaten. De rapportage over dit onderzoek staat in twee deel rapporten. In deel 1 staan de aanpak en resultaten van de kreeftenreductie zelf beschreven. In deel 2 worden de korte termijn effecten van de reductie van de uitheemse rivierkreeften op de waterkwaliteit en ondergedoken watervegetatie in de Distelvinkplas in vergelijking tot referentiegebieden in de rest van de Molenpolder beschreven. Meer lezen? Klik op | details | deel 1. effecten op de kreeftenpopulatie | Deel 2. effecten op waterkwaliteit en vegetatie.

donderdag 5 november 2020

Hydraulisch functioneren van wadi’s in poldercondities

Afbeelding 5. Gevulde wadi A. In: Hydraulisch functioneren van wadi’s in polderconditiesOm het hydraulisch functioneren van wadi’s in poldercondities beter in kaart te brengen, zijn vijf wadi’s in Rotterdam gemonitord. Uit de metingen blijkt dat ze het hemelwater gespreid en vertraagd afvoeren, maar de volumereductie gering is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 3 november 2020

Podcast Water leeft!

Afbeelding Podcast Water Leeft! Bron: https://www.rijnland.net/actueel/beleef-de-rijnlandse-lente/podcast-water-leeftIn de podcast van Hoogheemraadschap van Rijnland laten we horen hoe mooi ons water kan zijn, met aandacht voor alle flora en fauna daaromheen. Inmiddels zijn 3 afleveringen verschenen: Aflevering 1. De Trektocht van de Aal naar de Nederlandse Polder (Boezemgemaal Halfweg); Aflevering 2. Heel Holland zakt!; Aflevering 3. Op pad met de Deltacommissaris Peter Glas in Bossche Broek. Meer weten? Klik op | details | podcast | Meer podcasts in de Hydrotheek

woensdag 21 oktober 2020

Kreeftachtigen in het Haringvliet

Foto cover Kreeftachtigen in het Haringvliet: deskstudie: voor en na de opening van de kier. Bron foto: Oscar BosDeskstudie: voor en na de opening van de kier. Haringvlietsluizen worden ook geopend als de waterstanden op zee hoger zijn dan de waterstanden op het Haringvliet. Hierdoor komt zout water het Haringvliet in. Een van de ecologische vragen die in het project "de Kier" is gesteld is hoe kreeftachtigen zich ontwikkelingen in het Haringvliet na deze opening. Bijkomende vragen zijn welke rol kreeftachtingen zullen vervullen in het voedselweb van het Haringvliet en op welke manier de ontwikkeling van de kreeftachtingen gemonitord kan worden. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst

donderdag 15 oktober 2020

Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019

foto cover Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019Gezamenlijke jaarrapportage over de resultaten van drie programma's die binnen Rijkswaterstaat nauw samenwerken aan de ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland: Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 13 oktober 2020

Medicijnresten en waterkwaliteit: een update

Drone foto van een waterzuiveringsinstallatie van BrabantWater. Beeld ANP. Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/medicijnresten-tasten-kwaliteit-oppervlaktewater-aan~b1c4b659/Medicijnresten komen na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht. Volgens het RIVM zijn de medicijnresten een risico voor dieren en planten die in het oppervlaktewater leven. Regelmatig gaan concentraties van verschillende soorten medicijnresten over risicogrenzen heen: van pijnstillers en antibiotica tot bloeddrukverlagers, antidepressiva en anti-epileptica. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM en Deltares naar medicijnresten in oppervlaktewater. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst | krantenartikel Trouw.