vrijdag 11 maart 2022

Blauwalgen duurzaam verdwenen na watersysteemherstel in de Groote Melanen

Afbeelding 1. Blauwalgen in de Groote Melanen (2010). In: Blauwalgen duurzaam verdwenen na watersysteemherstel in de Groote MelanenOm blauwalgenoverlast te bestrijden is in de Groote Melanen bij Bergen op Zoom in 2015-2016 een samenhangend pakket verbetermaatregelen uitgevoerd, gebaseerd op een watersysteemanalyse. De resultaten tonen de kracht van deze aanpak op basis van een diagnose. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: