donderdag 17 maart 2022

Aanvullend onderzoek naar PFAS in afvalwaterlozingen

Aanvullend onderzoek naar PFAS in afvalwaterlozingen. Bron foto: STOWAPFAS is een groep van zeer slecht afbreekbare en mobiele chemische stoffen, die in sommige gevallen bioaccumulerend en toxisch zijn. Hoewel de stoffen van nature niet voorkomen, worden PFAS tegenwoordig wijd verspreid in het milieu aangetroffen. Onderhavig rapport bevat de resultaten van een aanvullend onderzoek naar PFAS in afvalwaterlozingen. Het is een vervolg onderzoek op het in 2020 verschenen RWS-rapport "Bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater". Door dit vervolgonderzoek is het beeld van mogelijke PFAS-emissies completer geworden. Meer lezen? | details beide rapporten | volledige tekst Aanvullend onderzoek naar PFAS in afvalwaterlozingen (2021) | volledige tekst Bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater (2020) | Hydrotheek publicatielijst PFAS

Geen opmerkingen: