donderdag 18 augustus 2022

RWZI als waterfabriek voor een robuuste watervoorziening

Foto cover STOWA rapport 'RWZI als waterfabriek voor een robuuste watervoorziening'Voldoende zoet water voor alle gebruikers en functies is ook in Nederland een steeds grotere uitdaging. Denken in en werken aan een circulair watersysteem kan helpen om zuinig en verantwoord met het beschikbare zoetwater om te gaan en zo, antropogeen zover mogelijk, te voldoen aan de toekomstige watervraag voor alle sectoren. Steeds vaker wordt gekeken naar de inzet van gezuiverd restwater (effluent) als een deel van de oplossing om de balans tussen watervraag en wateraanbod te verbeteren. STOWA rapport. Meer lezen? | details | volledige tekst | Publicatielijst RWZI en (zoet)watervoorziening

Geen opmerkingen: