vrijdag 12 augustus 2022

Hittestress en bewonersparticipatie: bewoners meten omgevingstemperatuur en komen met koele oplossingen

Groene daken als maatregelen in Amstelveen. Uitsnede uit Afbeelding 5. In: Hittestress en bewonersparticipatie: bewoners meten omgevingstemperatuur en komen met koele oplossingenHittestress is net als droogte en wateroverlast een belangrijke uitdaging in klimaatadaptatie. H2o artikel over hittestress onderzoek in tien wijken, resulterend in nieuwe kennis over meten, beleven en doen ten aanzien van klimaatadaptie in de wijk. Meer lezen? | details | volledige tekst | Stowa Deltafact: Droogte en hitte in de stad | Publicatielijst Hittestress | Publicatielijst Droogte en verdroging .

Geen opmerkingen: