donderdag 3 februari 2022

Graverij door dieren in waterkeringen: een kwantitatieve analyse en overzicht huidige kennis

Foto cover Graverij door dieren in waterkeringen: een kwantitatieve analyse en overzicht huidige kennisHet kwantificeren van de risico's van dierlijke graverijen op de waterveiligheid is onderzocht. Dit bleek niet volledig haalbaar. Vervolgens is toegespitst op het bepalen wat er verder nodig is om risico's van dierlijke graverij te kunnen kwantificeren. Er is een overzicht van de huidige stand van zaken betreffende dierlijke graverijen in dijken opgenomen. De focus ligt op Nederland, maar worden ook buitenlandse ervaringen meegenomen. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: