woensdag 29 maart 2023

Eindrapportage Keuzepalet Afvalwater Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen hebben door hun omvang vaak een grote impact op het totale afvalwaterstelsel en bieden door hun ruimte soms juist ook mogelijkheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en technologie├źn. Er is dus alle aanleiding het afvalwaterbeheer op bedrijventerreinen en met name de toekomstige ontwikkelingen nader te beschouwen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitgevoerde verkenning. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: