woensdag 15 maart 2023

Trends en toestand ecologische, fysische en chemische parameters Aa en Maas: effecten van inrichting en beheer & onderhoud

In deze studie worden trends berekend voor ecologische en fysische-chemische parameters gebaseerd op gegevens van waterschap Aa en Maas voor de periode 1990-2020. Trends worden zowel op parameter-niveau alsook op KRW deel-maatlat niveau bepaald, en op EKR-scores voor de afzonderlijke onderdelen van de KRW-beoordeling. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: