woensdag 12 april 2023

Update D-HYDRO model dijkring 48

In 2020 is door Deltares een D-HYDRO model voor dijkring 48 opgeleverd aan waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). Het waterschap heeft in mei 2021 opdracht gegeven het model te updaten. Het gaat hierbij om de uitbreiding van het model met het Duitse deel van de Rijn vanaf Wesel, en aanpassingen van dijkhoogtes (met name in Duitsland) met informatie uit het SOBEK-3 GRADE model. Dit rapport beschrijft de aanpassingen en de resultaten van de uitgevoerde verificatieberekeningen. Meer lezen? | details | volledige tekst | rapport uit 2020

Geen opmerkingen: