dinsdag 9 mei 2023

KRW-visstandonderzoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022

Vanuit de verplichting van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2022 in zes waterlichamen en één achterliggend gebied in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een visstandonderzoek uitgevoerd. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: