dinsdag 11 augustus 2015

Vergelijkend onderzoek KRW-doelafleiding en -aanpassing

cover Vergelijkend onderzoek KRW-doelafleiding en -aanpassingNederlandse waterbeheerders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om tot afgewogen, gebiedsgerichte KRW doelen te komen. Daarbij is men tot op zekere hoogte vrij om zijn eigen doelen af te leiden. Dit kan op verschillende manieren. Vooral als het gaat om het verdisconteren van het ecologisch effect van ingrepen en maatregelen. Dat dit gevolgen heeft voor de uniformiteit is onvermijdelijk. Verschillen in uitkomsten zijn soms niet gemakkelijk te begrijpen voor de buitenwereld. Om hierin transparant te blijven is meer samenwerking en afstemming nodig. Hoe kunnen we dit bereiken? Ecologische Sleutelfactoren bieden hier mogelijk uitkomst. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: