dinsdag 4 augustus 2015

'Een duistere geschiedenis opgehelderd', Waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuroverzicht

cover 'Een duistere geschiedenis opgehelderd', Waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuroverzichtDeze publicatie geeft een systematisch overzicht van alle inspanningen, rapporten en artikelen over waterkwaliteit, waarbij het waterschap (en velen daarbuiten) in de afgelopen decennia betrokken zijn geweest. Centraal staat het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Een indrukwekkend overzicht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Roelof Veeningen (Wetterskip Fryslân) licht de publicatie toe:
"Dr. Theo Claassen heeft per 1 januari 2015 afscheid genomen van Wetterskip Fryslân. Hij was sinds 1 mei 1977 werkzaam bij het waterschap en haar rechtsvoorgangers. Hij heeft zijn uitgebreide kennis en ervaringen in een boek overgedragen.

Het literatuuroverzicht is een verzameling van ruim 2600 titels van publicaties (rapporten, artikelen, proefschriften, notities), die geheel of gedeeltelijk gaan over waterkwaliteit(sonderzoek) in Friesland. De beschouwde tijdperiode is begin vorige eeuw t/m begin 2014. De ‘lijst’ is voorzien van een uitgebreide ‘toelichting’ (beschrijving en beschouwing) van al dat onderzoek en monitoring, ingekaderd in gebiedsbeschrijving en beleidsontwikkeling. De resultaten zijn zowel naar gebieden (meren, kanalen, petgaten, sloten, etc.) als naar thema (eutrofiering, verdroging, verzuring, verzilting, etc.) toegelicht. Naast het werk van de (hoofd)auteur -Theo Claassen- zijn korte bijdragen (beschrijvingen en beschouwingen) van anderen opgenomen: zeven externen (IFG, LTO, Visserij, Otterstation, Wageningen/Utrecht Universiteit, A&W, Vitens) en vier internen (Laboratorium, Gegevensbeheer, Zuiveringsbeheer en Vergunningverlening/Handhaving. Het geheel is in een mooie uitgave voorzien van figuren, tabellen, foto’s en knipsels.

Aanleiding
Er waren meerdere redenen om tot deze uitgave te komen. Hier worden genoemd: de weg naar een digitale werkomgeving met flexibele werkplakken (tastbare documenten verdwijnen naar de achtergrond of in de papierversnipperaar), vastleggen van relevante oudere informatie (die bij het vertrek van de mensen van het eerste uur van kort na 1970 (WVO) verloren dreigt te raken (de auteur is er daar een van), een ecologische analyse van hoe de waterkwaliteit eerst verslechterde (tot ca. 1985) en daarna (vanaf begin jaren ’90) verbeterde en een bezinningsmoment nu we halverwege de KRW periode (2000-2027) zijn."


Wilt u zelf een exemplaar ontvangen? Het boek is zonder kosten verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar Roelof Veeningen.

Geen opmerkingen: