donderdag 13 augustus 2015

Verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg

Bron foto omslag: Belleterbeek bron (OBRON0513) (foto: Monique Korsten, Waterschap Roer en Overmaas)Bronnen zijn plaatsen waar grondwater op natuurlijke wijze uit de bodem treedt. Ze komen voor langs hellingen van reliëfrijke landschappen met ondoorlatende bodemlagen in de ondergrond. Bronnen vormen bijzondere milieus met een zeer gelijkmatige toestand van sommige abiotische factoren, zoals stroomsnelheid, watertemperatuur, zuurstof en voedselrijkdom.
In Zuid-Limburg ontspringen honderden bronnen, waarvan in de afgelopen tijd vele uitvoerig zijn geïnventariseerd en onderzocht. Er was weinig bekend over de actuele toestand van de bronnen en in het bijzonder over hun macrofauna- en kiezelwiergemeenschappen. In deze rapportage wordt een selectie van 64 bronnen meegenomen uit de periode 2008-2012. De onderzochte bronnen liggen voornamelijk in het stroomgebied van de Geul en in het stroomgebied van de Anselderbeek ten zuidoosten van Heerlen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: