donderdag 13 augustus 2015

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast: een inventarisatie

Bron foto: Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast: een inventarisatie. pag. 3Een eerste landelijk, kwantitatief onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van zware buien. De resultaten laten zien dat de gemeenten in Nederland de problematiek in beeld hebben en wateroverlast massaal aanpakken. Dit rapport bundelt de resultaten van de inventarisatie naar de prestaties van stelsels, de maatregelen die gemeenten treffen en de daarmee gemoeide investeringen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: