donderdag 20 augustus 2015

Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept

Figure 1: The Dynamic Adaptive Policy Pathway approach. Bron: Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of conceptDit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te demonstreren gebruiken we de aanvoer van water voor landbouwdoeleinden in het Rijnland als case. Gekeken is naar de vraag naar zoetwater, rekening houden met onzekerheden omtrent de afvoer van de Rijn, neerslag, verdamping, en veranderingen in landgebruik. Deze onzekerheden zijn gekwantificeerd op basis van de deltascenario's. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: