woensdag 26 augustus 2015

Expertdialoog de Veluwe: begrijpen we het watersysteem?

Afbeelding 1: Schematische voorstelling van de geohydrologie van de Veluwe. Bron: Expertdialoog de Veluwe : begrijpen we het watersysteem?De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is beschikbare kennis op een rij gezet en zijn kennisleemtes gesignaleerd. Conclusie is dat we nog lang niet alles weten over de verdamping en het transport van water in de onverzadigde zone, twee processen die van grote invloed zijn op de beekafvoer. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: