vrijdag 27 september 2013

Aanpassen met beleid bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

Bron: http://www.pbl.nl/dossiers/klimaatveranderingIn het Deltaprogramma ligt de focus op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en het klimaatbestendig maken van steden. Daarmee zijn de overheersende gevolgen van klimaatverandering al behoorlijk gedekt. Niettemin vraagt de Nationale Adaptatiestrategie, die in 2017 gereed moet komen, om een breder inzicht in de risico’s voor Nederland als gevolg van klimaatverandering. In het rapport stellen het PBL en het KNMI de volgende aanvullende aandachtsgebieden voor: (1) energievoorziening, (2) infrastructuur en transport, (3) ICT, (4) gezondheid en (5) natuur. Al deze aandachtsvelden zijn gevoelig voor klimaatveranderingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht PBL.

Geen opmerkingen: