donderdag 26 september 2013

Stageverslag over medicijnverontreiniging in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

Schematische weergave waterketen. Cover Medicijnverontreiniging in het beheergebied van Wetterskip FryslânIn een rwzi wordt 65% van de medicijnresten verwijderd. Wanneer medicijnresten via een rwzi in het oppervlaktewater belanden, is er sprake van langdurige aanwezigheid van lage concentraties geneesmiddelen in het water. Aangezien het geneesmiddelengebruik tot 2050 verwacht wordt met 37% toe te nemen, zal het probleem in de toekomst alleen maar groter worden. Er geldt nog geen monitoringverplichting voor geneesmiddelen en er zijn geen officiële normen. Wetterskip Fryslân heeft te maken met medicijnverontreiniging in haar beheergebied, maar het is lastig vast te stellen hoe ernstig dit is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: