dinsdag 17 augustus 2010

Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer

De provincies hebben voorgesteld de waterschappen af te schaffen. Provincies zouden dan voortaan verantwoordelijk zijn voor "droge voeten". Zij denken hiermee 300 à 400 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. Uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, een wetenschappelijk instituut van de Universiteit van Groningen, in opdracht van de Unie van Waterschappen blijkt echter dat de besparingen maximaal 80 miljoen euro zullen bedragen, en dat deze besparingen pas op termijn gerealiseerd kunnen worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | samenvatting | kritiek IPO op COELO-rapport.

Geen opmerkingen: