dinsdag 17 augustus 2010

Inspiratieboek: Bagger anders bekeken, beter benut

Baggerspecie is bezig met een come-back als waardevolle grondstof. In een deltasysteem is baggerspecie immers van nature een waardevolle bouwstof.

Baggerspecie wordt nu opnieuw gebruikt om er oevers en kaden mee op te hogen, als vulmateriaal voor wegen en dijklichamen, als grond voor het ophogen en bouwrijp maken van bedrijventerreinen of de herinrichting van een gebied. Maar ook als materiaal om zandwinputten ondieper te maken, waardoor er weer leven mogelijk is in die anders zuurstofloze, dode diepte.

Het inspiratieboek gaat over bagger. Niet bagger als probleem, maar bagger als bruikbare en in veel gevallen goedkope grondstof voor de (her)inrichting van landelijk en stedelijk gebied. Praktijkvoorbeelden van hergebruik van baggerspecie en praktische aanwijzingen die daaraan zijn ontleend vormen een belangrijk deel van de inhoud. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: