woensdag 18 augustus 2010

Kwaliteit van slootwater op zand voldoet op meer plaatsen aan nitraatrichtlijn

De nitraatconcentratie in het uitspoelende water uit de wortelzone op de bedrijven in het derogatiemeetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het LEI was in 2008 gemiddeld 43 milligram nitraat per liter in de zandregio en in de lössregio 54 milligram per liter. De nitraat- en totaal stikstofconcentraties in het slootwater zijn lager dan in het water uitspoelend uit de wortelzone. Op zandgrond lag de waarde op gemiddeld 39 milligram per liter. Op 28% van de bedrijven lag de waarde boven de grens van 50 milligram per liter van de nitraatrichtlijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: