woensdag 12 mei 2010

Ontwikkeling van Q-PCR methoden voor detectie van cyanobacteriën

De standaard methode voor het kwantificeren van cyanobacteriën in water is met behulp van een microscopische telling. Deze methode is echter tijdrovend en enigszins subjectief. In een recentelijk uitgevoerde haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat kwantitatieve PCR (Q-PCR) in potentie binnen een dag, kwantitatief en specifiek toxineproducerende geslachten van cyanobacteriën in water kan detecteren. In dit rapport is de ontwikkeling en beperkte validatie beschreven van Q-PCR methoden voor toxische cyanobacteriën behorend tot de geslachten: Microcystis, Planktothrix, Anabaena en Aphanizomenon. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: