maandag 3 mei 2010

Rijn in beeld: de natuur van de natte overstromingsvlakte

In 2009 is een begin als onderdeel van Rijn in Beeld een start gemaakt met een onderzoek naar de effecten van een proef in de Oude Waal bij Nijmegen. Hier wordt sinds enkele jaren het water na overstromingen langer vastgehouden dan voorheen. De sluis waarlangs het water vroeger vervroegd werd afgevoerd staat dicht en het water kan geleidelijker uitzijgen naar de rivier. De vogelfauna leek snel te reageren, maar was daar ook meer basis voor in het voedselaanbod van het systeem? In 2009 is gekeken hoe vissen, waterplanten en macrofauna het op dit moment doen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: