maandag 26 april 2010

De effecten van drie incidenten op de ecologie van de Maas

De aanleiding van dit rapport was de vissterfte die in 2007 in de Maas optrad als gevolg van een chemische lozing bij Luik. Hierbij was de vraag van Rijkswaterstaat: in hoeverre vormen de incidenten die nog regelmatig optreden in de Grensmaas een bedreiging voor het KRW doelbereik?

In dit rapport is beschreven:
  • wat er gebeurd is bij drie grotere incidenten in de Maas in 2007;
  • wat de ecologische betekenis hiervan is geweest;
  • hoe zich dat verhoudt tot de andere belastingen op de ecologische toestand van de Maas;
  • wat de minimale randvoorwaarde is om aan de doelen voor waterkwaliteit te voldoen;
  • wat de mogelijkheden zijn om in het vervolg met dit soort incidenten om te gaan;
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: