dinsdag 24 maart 2009

De risico’s van geneesmiddelen in het watermilieu

Humane geneesmiddelen komen na het gebruik via het riool in het water terecht. Veterinaire medicijnen belanden in de bodem, in voedselgewassen en in het water. In een literatuurstudie zijn de effecten en risico’s van een vijftal humane geneesmiddelen op het watermilieu onderzocht. Het gaat om geneesmiddelen die de afgelopen jaren frequent in Nederlandse oppervlaktewateren zijn aangetroffen en waarvan gegevens over milieugiftigheid bekend zijn: : carbamazepine, diclofenac, erytromycine, metoprolol en sulfamethoxazol. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: