woensdag 18 maart 2009

Klimaatschetsboek Noord-Brabant

Om te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn om in te spelen op de effecten van de klimaatverandering, heeft de provincie Noord-Brabant een klimaateffectschetsboek voor haar grondgebied laten opstellen. Het schetsboek beschrijft en verbeeldt welke primaire effecten (veranderingen in temperatuur, zeespiegelniveau en neerslag) kunnen optreden en welke secundaire gevolgen deze met zich kunnen meebrengen (onder andere voor waterhuishouding, landbouw, natuur, stedelijk gebied en recreatie). Het belang van het nemen van maatregelen neemt toe, zo concludeert de provincie. Het gaat bijvoorbeeld om het op peil houden van het grondwater en de realisatie van Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | schetsboeken van meer provincies.

Geen opmerkingen: