donderdag 13 juni 2024

Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

Maatregelen om ons land waterveilig te houden, voor wateroverlast te behoeden en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te waarborgen, vragen om extra ruimte. Ook hoe we de ruimte gebruiken, voor wonen, werken, landbouw, energie en natuur, zal veranderen. Overheden, burgers en bedrijven houden hier nu nog onvoldoende rekening mee. In het advies doet de Rli aanbevelingen over hoe de overheid kan sturen op een ruimtelijke ordening die past bij een veranderend klimaat. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Rli

Geen opmerkingen: