dinsdag 18 juni 2024

Ecologische waardenkaart macrofyten

Waterschap Aa en Maas heeft de afgelopen jaren kaarten gemaakt van de ecologische waarde van wateren voor macrofauna en vis. Deze kaarten geven inzicht in de gevoeligheid voor droogval van wateren voor deze soortgroepen. Bij het waterschap bestaat de wens om soortgelijke kaarten te maken voor macrofyten. Dit betreft niet alleen gevoeligheid voor tijdelijke droogval, maar ook voor maaien, baggeren en behoud / verbetering van stroming. Daarnaast wil het waterschap graag inzicht in prioritaire gebieden voor waterkwaliteitsverbetering en herstel van kwelstromen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: