dinsdag 4 juni 2024

When native and alien species meet

Dit proefschrift met als ondertitel 'Impact assessment and management of invasive crayfish and fish in riverine ecosystems' omvat vijf deelstudies die risico’s analyseren van recent verschenen exoten in Nederlandse zoetwaterecosystemen. Op basis hiervan kunnen passende beheermaatregelen voor risicovolle soorten worden toegepast. Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: