woensdag 22 mei 2024

STOWA Sterkte-zwakte analyse voor ecologische instrumenten ten behoeve van ontwikkeling EBEO 2.0

De STOWA bereidt zich voor op de ontwikkeling van een instrument voor de ecologische diagnose van het watersysteemfunctioneren. Om van bemonsteringsdata naar praktisch toepasbare informatie te komen, zijn er op het ogenblik verschillende instrumenten beschikbaar. Deze instrumenten hebben ieder hun eigen specifieke bereik en kennen voor- en nadelen. In dit rapport doen RHDHV en TAUW verslag van een sterkte-zwakteanalyse van bestaande diagnostische toetsingsinstrumenten. Het rapport is toeleverend aan het STOWA-project EBEO 2.0, waarin in ‘levende laboratoria’ de diagnosesystematiek verder wordt ontwikkeld. Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: