dinsdag 28 mei 2024

Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving : onderzoeksrapport

Het ruimtelijk afwegingskader is bedoeld als inhoudelijk instrument voor de locatiekeuze, inrichting en ontwerp van nieuwe ontwikkelingen (zoals woningbouw en bedrijventerreinen) in de gebouwde omgeving. En geeft kaders voor ontwikkelingen in relatie tot bodemdaling, neerslag en overstromingen en drinkwaterbeschikbaarheid. Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: