woensdag 15 mei 2024

Duurzaam waterbeheer en kustverdediging in Nederland

In "Zeeuwse zeeweringen" wordt de indrukwekkende verdediging van de Zeeuwse kust tussen 1944 en 2015 belicht, met een focus op de technische complexiteit en vooruitgang in waterbouw. "Oud water in de nieuwe tijd" deelt bijna vijftig jaar ecohydrologisch onderzoek naar duurzaam waterbeheer in de Drentsche Aa en biedt oplossingen voor de toekomst van Noord-Nederlandse beekdalen. Beide boeken bieden diepgaande inzichten in waterbeheer en kustverdediging, met praktische aanbevelingen voor duurzame ontwikkeling. Meer lezen? Klik op | details | inkijk exemplaar "Zeeuwse zeeweringen" | inkijk exemplaar "Oud water in de nieuwe tijd"

Geen opmerkingen: