donderdag 9 mei 2024

Effect bevergraverij op faalmechanismen dijken

Door Waterschap Rivierenland worden diverse beheer- en herstelmaatregelen toegepast om schade te beperken. Met name graverij van bevers is lastig te beheersen, mede doordat de bever een beschermde diersoort is en de toegang tot diens hol doorgaans onder water ligt, waardoor deze slecht te detecteren is. Gevraagd is om het aanvullend risico (effect) van bevergraverij op de faalmechanismen van de dijken te bepalen. Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: