dinsdag 7 mei 2024

Onderzoek voortgang klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de uitvoering van klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving op lokaal niveau. Ook bevat het adviezen om de doelen op nationaal niveau meer SMART te maken en gemeenten (en andere relevante partijen) gerichter te kunnen ondersteunen met handelingsperspectieven. Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: