donderdag 22 februari 2024

Ontwikkeling ecologische waterkwaliteit De Vilt

Doel van de monitoring is om de ontwikkeling in De Grote Vilt en De Kleine Vilt in de tijd te volgen, met vragen over de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in relatie tot herstelmaatregelen, nutri├źntenuitwisseling tussen het veenmoeras (hoogveen) en het oppervlaktewater, en veranderingen in visstand, macrofauna, fytoplankton en macrofyten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: