maandag 4 maart 2024

De invloed van RWZI's op de ecologische waterkwaliteit: effecten op macrofauna en diatomeeën bij Waterschap Aa en Maas

Dit project evalueert ecologische kwaliteitsverschillen stroomopwaarts en stroomafwaarts van RWZI's aan de hand van verzamelde monitoringsdata. Het onderzoekt ook de relatie tussen deze waterkwaliteitsverschillen en de (bio)chemische eigenschappen van RWZI effluent. Daarnaast beoordeelt het de effectiviteit van een ecologisch meetnetwerk om veranderingen in toxische druk van RWZI effluent te detecteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: