woensdag 10 januari 2024

Watergangen ecologisch beheren: hoe doe je dat?

Een van de grote opgaven in het waterbeheer is biodiversiteitsherstel. De overgangszone van water naar land is voor talloze planten en dieren een belangrijk leefgebied. Toch worden veel watergangen nog steeds beheerd volgens het principe van 'strak, kort en netjes'. En dat is een ramp voor flora en fauna. Hoe wordt het beheer van watergangen ecologisch? Een keurmerk kan uitkomst bieden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: