dinsdag 9 januari 2024

PE Karakterisering waterschappen – voortgangsrapportage november 2023

Karakterisering van poly-elektrolyten (ook wel flocculant, PE of polymeer genoemd) voor het indikken en ontwateren van slib is van belang voor een optimale werking ervan in relatie tot het in te dikken slib. Combinatie van element-analyse en viscositeitsbepaling lijken analysetechnieken te zijn die voor deze karakterisering kunnen gaan zorgen. Inmiddels zijn er gedurende bijna 4 jaar monsters genomen en geanalyseerd met de ontwikkelde methode. Deze rapportage geeft een samenvatting van de ontwikkelingen, inzichten en resultaten die sindsdien zijn verkregen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | publicatielijst poly-elektrolyt (PE) | publicatielijst slibontwatering.

Geen opmerkingen: