maandag 15 januari 2024

Klimaat bepalend voor verdroging

Het KNMI publiceerde in oktober de KNMI’23 klimaatscenario’s voor een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. Wat kunnen we op basis van deze toekomstscenario’s verwachten van de gevolgen voor landbouw en natuur? In dit artikel zijn de KNMI’23 klimaatscenario’s gebruikt om te kijken naar de te verwachten gevolgen voor neerslagoverschotten en neerslagtekorten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: