dinsdag 16 januari 2024

Fosfaat afspoeling boerenland deelrapport: opschaling boerenmaatregelen ijzerzakken

Binnen het onderzoeksproject 'Terugdringing fosfaatafspoeling boerenland' betrof dit deelonderzoek de opschaling van de effecten van de maatregel ijzerzakken. De centrale vraag was: hoe kunnen we de resultaten van enkele proefopstellingen opschalen om hiermee een uitspraak te kunnen doen over de verwachte waterkwaliteitsverbetering na invoering van de maatregel? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Met een "Naar deze publicatie wordt regelmatig gevraagd. Kan deze opgenomen worden in de hydrotheek?" kregen we onderhavig rapport uit 2011 in onze mailbox. En het antwoord is "ja dat kan. Zo kunnen meer mensen notie nemen van de informatie in dit rapport."

Ook uw publicaties in de Hydrotheek?
Graag nemen we uw publicaties op! Hoe u ze kunt aanleveren staat in de Hydrotheek. Klik voor meer info door naar de contact pagina.

Geen opmerkingen: