woensdag 12 juli 2023

Klimaatverandering bemoeilijkt het halen van de ecologische doelen in beken

In de SGBP-plannen die Aa en Maas heeft opgesteld, is tot nu toe geen rekening gehouden met effecten van klimaatverandering, en ook is de realiseerbaarheid van de hydrologische randvoorwaarden niet getoetst. Daarom is voor het beheergebied van Aa en Maas per KRW-waterlichaam verkend of de voor de ecologische doelen noodzakelijke hydrologische randvoorwaarden gerealiseerd kunnen worden bij zowel het huidig als toekomstig klimaat. Kortom een modelstudie naar het effect van veranderende beekafvoeren op de ecologie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: