maandag 17 juli 2023

Handreiking inzaaien en boomaanplant

De handreiking behandelt de ontwikkeling van bloemrijke en houtige vegetaties door middel van: Spontane ontwikkeling (waarbij wel beheer plaatsvindt), het gebruik van zaad of zaadmengsels, het opbrengen van maaisel van buiten het gebied, en het planten van houtig plantmateriaal. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: