donderdag 6 juli 2023

Praktisch handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten

Dit handelingskader helpt u stapsgewijs bij het plannen van deze werkzaamheden zodat de kans op verdere verspreiding van invasieve exoten, en daarmee bijbehorende negatieve effecten op biodiversiteit, minimaal zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: