dinsdag 2 augustus 2022

Grip op beekslib

Beekvegetatie in het Rolderdiep. Foto cover Grip op beekslib : de sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappenOnderzocht is in hoeverre slibophoping en de kwaliteit van het opgehoopte slib knelpunten vormen voor het voorkomen van doelvegetaties in beken. Het blijkt dat de aanwezigheid van voedselrijk slib in veel beken een belangrijk obstakel is voor ecologisch herstel. De herkomst van dit slib is onderzocht en maatregelen zijn geformuleerd om slibophoping in beken tegen te gaan. Meer lezen? | details | Rapport | artikel in H2o

Geen opmerkingen: