woensdag 3 augustus 2022

Ecoscans Haarlem 2021

Foto cover Ecoscans Haarlem 2021De biodiversiteit van de gemeente Haarlem wordt gemonitord als onderdeel van het Ecologisch Beleidsplan 2013–2030. Het ecologisch beleid is opgesteld om biodiversiteit te laten toenemen in alle delen van de stad. Het doel van dit monitoringsplan is het in beeld brengen van de mate waarin de ecologische ambities bereikt worden. Daarvoor wordt de biodiversiteit van Haarlem zo breed mogelijk in beeld gebracht. Meer lezen? | details | Rapport | Bijlagen

Geen opmerkingen: