vrijdag 29 juli 2022

Eindadvies beoordeling gras op zandbekledingen

Deel van Figuur 1-1 Overzichtskaart Vecht en dijktrajecten 9-1 en 53-3. In: Eindadvies beoordeling gras op zandbekledingenVoor het project Gras op zand is onderzoek gedaan naar de erosiebestendigheid van grasbekledingen die direct wortelen op een substraat van zand. Het onderzoek heeft geleid tot onderbouwde erosieparameters, waarmee gras op zandbekledingen kunnen worden beoordeeld op veiligheid en waarmee scope bepalende berekeningen kunnen worden uitgevoerd voor dijkverbeteringen, zoals voor het project Veilige Vecht. Met de parameters kan worden bepaald waar een gras op zandbekleding vanuit waterveiligheid kan blijven liggen en waar deze niet voldoet en moet worden vervangen. Meer lezen? | details | volledige tekst | samenvatting project Gras op zand.

Geen opmerkingen: