dinsdag 4 januari 2022

Hemel(s)water: van regenwater naar drinkwaterkwaliteit

Afbeelding van het concept Hemel(s)water. Uit artikel Hemel(s)water: van regenwater naar drinkwaterkwaliteitDrinkwaterbronnen worden schaars en de waterkwaliteit staat onder druk. Regen is wettelijk niet als bron voor drinkwater in overweging genomen. Pilotonderzoeken wijzen uit dat regenwater, op de juiste manier opgevangen en behandeld, voldoet aan de chemische en microbiologische parameters van het Drinkwaterbesluit. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: